ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките

 

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с ползването на Фирмите онлайн /Firmite online/ и публикуваната в сайта информация.

2. По смисъла на настоящите Общи условия, Фирмите онлайн обхваща всички интернет страници, намиращи се на домейна www.firmite.online.

3. С посещаването на www.firmite.online или ползването на публикувана в сайта информация, потребителите се съгласяват безусловно, изцяло приемат и се задължават да спазват тези Общи условия, срещу което получават право да използват безплатно за лични и нетърговски цели информацията, публикувана в сайта.

4. Фирмите онлайн съдържа професионални, лични и бизнес страници, представящи дейността на граждани и фирми.

5. Информацията в страниците се предоставя от лицата, чиято дейност се представя и Фирмите онлайн не носи отговорност за достоверността и актуалността.

6. Преди включване на страница в сайта, Фирмите онлайн полага необходимите усилия за проверка на предоставените данни чрез общодостъпни източници на информация като търговския регистър, Интернет, социалните мрежи, информация за издадени лицензи и др. 

7. Фирмите онлайн не осъществява връзка с лицата и фирмите, чиято дейност е представена в сайта. При необходимост, можете да се свържете с тях на посочените в страницата им телефони за връзка, имейли, адрес и други възможности за комуникация.

8. Фирмите онлайн не носи отговорност за качествата на продукти и услуги, представени на страници в сайта. Ще сме благодарни за всяка обратна връзка от вас, както положителна, така и отрицателна.

9. Преди пристъпване към прилагането на програми, упражнения, диети, хранителни режими, продукти и лекарства, посочени в този или друг сайт, потребителите, следва да се съобразят със своето физическо и здравословно състояние и при необходимост, да се консултират с лекар.

10. Нито една от публикуваните в този или друг сайт програми, упражнения, диети, хранителни режими, лекарства и продукти не замества, предписано от лекар лечение или медикаменти.

11. Фирмите онлайн не e медицински сайт, не предлага медицински съвети, нито диагностика и лечение! Описаното в сайта има информативен характер и по никакъв начин не се дават диагнози, нито се предписва лечение или лекарство.

При наличие на здравословен проблем се обърнете към специалист в областта или посетете съответно лечебно заведение!

12. Фирмите онлайн е електронно издание - част от групата на Cinderella.bg.

13. "Синдерела БГ" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни.

14. Фирмите онлайн гарантира, че предоставените от потребителите лични данни, ще се обработват и съхраняват единствено във връзка с дейността и при стриктно спазване на изискванията на действащите нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

15. Фирмите онлайн гарантира, че личните данни на потребителите няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи и при направено искане от компетентен орган. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ>

16. Фирмите онлайн не носи отговорност за загуби и вреди, настъпили вследствие ползването на сайта или на публикувана в него информация, както и вследствие невъзможност да се ползва сайта или публикувана в него информация.

17. Фирмите онлайн не носи отговорност за съдържащата се информация в сайтове, към които препраща, както и за загуби и вреди, настъпили вследствие на ползване на който и да е сайт и публикувана в него информация или невъзможност да бъдат ползвани.

18. Фирмите онлайн полага необходимата грижа за своевременно актуализиране на съдържащата се в сайта информация при настъпили промени.

19. Данните за актуализация се предоставят от съответните лица, представени на страници в сайта и Фирмите онлайн не може да гарантира, че цялата информация на сайта е актуална във всеки момент.

20. Фирмите онлайн може да преустанови временно или завинаги достъп до страница или част от нея:

20.1. При наличие на неверни или неактуални данни;

20.2. При спор за авторски права;

20.3. Когато предлагани стоки или услуги могат да застрашат живота и здравето на хората;

20.4. Когато предлагани стоки или услуги противоречат на закона или морала;

20.5. Когато данни, снимки или други материали на страницата противоречат на закона или морала, рекламират опасни стоки или услуги, съдържат заблуждаващи рекламни послания или биха могли да предизвикат страх, омраза, шок и други негативни емоции.

20.6. Когато друго обстоятелство налага това.

21. Фирмите онлайн си запазва правото да извършва промени в сайта, както и да преустановява или ограничава достъпа до сайта по всяко време, като няма задължение да уведомява за това потребителите, нито да посочва причините.

22. Части от съдържанието на Фирмите онлайн е предмет на авторско право и е защитено от българското законодателство. Авторските права принадлежат на лицата и фирмите, представени в съответните страници.

23. Фирмите онлайн не носи отговорност при възникнали спорове относно авторски права върху публикуваните в страници от сайта материали, информация, данни, снимки и/или рекламни банери. Отговорност носи, лицето което ги е предоставило за публикуване.

24. Възпроизвеждането на каквато и да е част от съдържанието или информацията в сайта, или части от нея, без изрично писмено разрешение на Фирмите онлайн, е забранено и представлява нарушение на авторските права.

25. Забраната по т. 24 не се отнася за възпроизвеждане на информация, публикувана във Фирмите онлайн, или части от нея, когато възпроизвеждането се извършва в социални мрежи чрез препращане до уеб адреса.

26. С абонирането за издания от групата на Cinderella.bg, попълването на електронния си адрес (имейл) във формата за контакт или изпращането на съобщение на електронната поща на сайт от групата на Cinderella.bg или на партньор на Фирмите онлайн/ Worknet, потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения от групата на Cinderella.bg и от партньора на Фирмите онлайн/ Worknet на посочените от тях електронни адреси (имейли).

27. Фирмите онлайн използва "бисквитки" (cookies), които имат за цел да подобрят потребителското изживяване. Бисквитките изпълняват множество различни функции и по никакъв начин не са свързани и не разкриват лични данни на потребители на сайта. Вижте повече в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ>

28. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът изпраща до браузера на потребител. Всички съвременни браузъри позволяват да се променят настройките за бисквитки, както и изтриването на бисквитките.

29. По отношение на условията за изработване, публикуване и абонамент "Поддръжка" на професионална, лична или бизнес интернет страница във Фирмите онлайн, се прилагат Общите условия за публикуване на реклами в издания на Cinderella.bg>

30. Неразделна част от Общите условия за ползване на сайта са Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките.

31. Фирмите онлайн си запазва правото да променя настоящите Общи условия като своевременно  публикува промените на сайта. За актуални се считат Общите условия за ползване, публикувани на уеб адреса на Фирмите онлайн.